"Nicoló Paganini"
(ISBN 87-88472-03-5)

        

Forord.

Denne bog skildrer et fantastisk liv i musikkens tjeneste, en af musikhistoriens mest markante skikkelser. Han blev kaldt troldmand og heksemester. Det afgørende er, at hans virke var skelsættende for violinens og violinspillets tekniske udvikling.

Der findes ikke på dansk en mere detaljeret og mere dybtgående skildring af violinmesteren Paganinis karriere og skæbne end den her foreliggende. Bogens udformning vidner om forfatterens meget omfattende studium af emnet. Litteratur på mange sprog er studeret og sammenholdt med autentiske håndskrevne notater, hvorved billedet af Paganini nærmer sig, hvad man må betragte som sandheden - så langt myterne tillader, at man kommer den.
Også for ikke-musikudøvere eller -kendere er de følgende sider spændende læsning.

Wandy Tworek.