"ÅRETS DANSKE SANGE"
(ISBN 978-87-7612-530-1)

28 udvalgte sange fra KODAs komponistkonkurrence 2008.

Laif M. Lauridsen er med i hæftet med sin komposition "Morgenshow Dacapo"